Een nieuw seizoen; kan Futsal Winsum het hoge niveau vasthouden?

Het nieuwe zaalvoetbalseizoen gaat bijna weer van start. Onze voorzitter Kornelis Prins blikt alvast vooruit op het nieuwe seizoen. Hoe staan we er als club organisatorisch en financieel voor?

Er staat voor Futsal Winsum een nieuw seizoen voor de deur. Zes herenteams en drie damesteams gaan vanaf september strijden voor de punten. Er ligt bestuurlijk een grote opgave om financieel en organisatorisch overeind te blijven.

Het afgelopen seizoen is fantastisch verlopen. Het vijfde en dames twee werden kampioen. Het eerste handhaafde zich knap in de eerste divisie en de dames deden dat in de hoofdklasse. Daarnaast behaalde trainer Marc Kruger het hoogste trainersdiploma. Allemaal prachtige resultaten waar we trots op zijn. De vraag is nu: kunnen we het vast houden?

We zijn er met de trainers en de spelers over uit dat we nu zowel met de heren als met de dames op het juiste niveau zitten. Er zit veel uitdaging in de wedstrijden en we zien spelers en teams ook daadwerkelijk beter worden. Het is logisch dat landelijk spelen ook een kostenplaatje met zich mee brengt. We weten ons gesteund door een aantal fantastische sponsors, maar de inkomstenkant moet nog verder omhoog als dit onze ambities om lange termijn zijn. Hier willen we en gaan we als bestuur hard voor knokken en we hopen op ieders hulp. Het is geweldig om te zien dat we relatief een jonge vereniging zijn met veel jonge bestuursleden en andere vrijwilligers met heel veel energie. Daarom zullen we met elkaar de schouders eronder zetten. En als ons dat gezamenlijk niet lukt, dan moeten de ambities bijgesteld worden.

Een ander belangrijk punt op de bestuurlijke agenda is de nieuwe sporthal: het project De Tirrel. We willen als Futsal Winsum graag aan tafel blijven zitten bij de beleidsbepalers van dit nieuwe project waarin zorg, onderwijs en sport samen komen. We denken mee over de inrichting van de nieuwe sporthal en daarnaast zijn we ook vertegenwoordigd in de werkgroep horeca. Het doel is om er in samenwerking met andere partijen iets moois van te maken. Kortom; genoeg uitdagingen om aan te gaan!