ALV 25 november

Beste leden,

Het bestuur van Futsal Winsum nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 25 november a.s. om 19.00 uur in de Ripperdahal. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen vorige ALV
  4. Vaststellen definitieve agenda
  5. Bestuursverkiezing: het bestuur stelt voor om Nick Lukassen te benoemen als bestuurslid sponsorzaken als opvolger van Jaap-Peter Leugs. Het bestuur stelt verder voor om Erik van der Velde te benoemen als secretaris als opvolger van Mirjam de Boer.
  6. Financieel jaarverslag: penningmeester Gerwin Schaaphok heeft op de avond zelf een overzicht van de jaarcijfers. Leden die dit van tevoren in willen zien kunnen een mail sturen naar penningmeester@futsalwinsum.nl. Het financieel jaarverslag zal ook in het teken staan van het financieel gezond maken van onze club. We bevinden ons nog steeds in een zorgelijke situatie.
  7. Sponsorzaken
  8. Club van 25
  9. Technische zaken
  10. PR

Futsal Winsum nodigt alle leden uit voor het mixtoernooi op zaterdag 21 december vanaf 19.00 uur in de Ripperdahal.

Met vriendelijke groet,

Kornelis Prins
Voorzitter Futsal Winsum