• Naar aanleiding van het roerige jaar in de media en de vele voorbeelden die tegenwoordig opduiken van situaties binnen de sport waar we als vereniging liever bij wegblijven, is er besloten door het bestuur om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) te benoemen. Na een aantal gesprekken is Thijs van de Kamp benaderd om deze functie te vervullen binnen Futsal Winsum. Thijs heeft hierover nagedacht en uiteindelijk aangegeven deze functie graag te willen uitvoeren.

    Thijs is al meer dan twee jaar lid van onze vereniging en woont nu ongeveer drie jaar in Winsum waardoor hij geen lange geschiedenis heeft binnen de vereniging en binnen Winsum wat een voordeel kan zijn voor het uitoefenen van de functie. Daarnaast hebben wij Thijs leren kennen als een prettig en empathisch persoon met de nodige levenservaring waardoor wij vol overtuiging zijn dat Thijs een geschikte kandidaat is om deze functie op de juiste manier uit te voeren.

    Op de website is een pagina aangemaakt met de precieze inhoud van de functie en in welke situaties iemand hier gebruik van zou kunnen maken. Naast Thijs willen we ook Frissekom bedanken aangezien zij het mogelijk hebben gemaakt om een apart e-mailadres aan te maken waar mails gestuurd kunnen worden (de VCP is de enige die hier toegang toe heeft) en waardoor de VCP ook hiervan gelijk op de hoogte wordt gesteld zodat hij niet dagelijks binnengekomen mail hoeft te checken. Wij wensen Thijs veel succes toe in deze aanstelling.

    Bestuur FW