• Vertrouwenscontactpersoon

  Binnen Futsal Winsum fungeert Thijs van de Kamp als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij de VCP kunnen spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor vereniging-gerelateerde incidenten die ze niet direct bij het bestuur willen neerleggen en /of waar ze in vertrouwelijkheid eerst over willen praten.

  De VCP biedt een luisterend oor en kan desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder dat de naam bekend gemaakt wordt van degene die een melding doet. De VCP heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de VCP dit melden bij de desbetreffende instanties.  De VCP is onafhankelijk. Een vertrouwenspersoon is er voor ieder die meldingen of klachten heeft over ongewenst gedrag zoals:
  - Agressie en geweld
  - Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  - Pesten
  - Discriminatie

  Wat zijn de taken van de vertrouwenscontactpersoon?
  - Het verzorgen van opvang van spelers/vrijwilligers die zijn lastiggevallen en hulp nodig hebben
  - Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  - Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
  - Het bestuur informeren over het (on)gewenste gedrag, indien gewenst anoniem
  - Het registeren van gevallen van ongewenst gedrag 

  Wil je in contact komen met de vertrouwenscontactpersoon dan kan je mailen naar (vcp@futsalwinsum.nl). De VCP zal vervolgens contact met je opnemen.